شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا

دخو ®

+ مشهدي ها چه خبر؟ خوبين؟ حسين فعاليت کن ديگه ، همايش ترتيب بده ... پس تو چيکار ميکني؟ :)
دخو ®
93/1/22
پروانگي
قرار نهار بديد ديگه نه؟
دخو ®
ها؟! ناهار؟! بام؟ شيبدار؟ :) ...
دخو پس اين ناهاري که قرار شد بدي چي شد
نکنه سوري که قرار شد براي رسمي شدنت بدي فراموش کردي ها
دخو ®
ما درخدمت شما هستيم :)
چراغ جادو
گروه مشهدي ها
vertical_align_top